Projekt: TMN Operations

Klient: Polska Telefonia Cyfrowa

Stworzenie i wdrożenie zintegrowanej platformy nadzoru sieci GSM poprzez integrację elementów sieci i systemów zarządzania podsystemami sieci GSM: radiową, komutacyjną, transmisyjną i usługową.

Zbudowana platforma obejmowała kluczowe funkcje zarządzania siecią i usługami GSM:

  • Komunikaja z elemetnami sieci, śledzenie ich stanu. Obslugę podstawowych procesów Fault Management i Configuration Management. Dostępność dużego wahlarza informacji o sieci GSM w skali całego kraju.
  • Wspomaganie zarządzania sieciowymi środkami trwałymi. Obsługa procesów wymiany modułów elementów sieci, gospodarki magazynowej, akceptacji budowanych elementów sieci, optymalizacja gospodarki częściami zamiennymi. Integracja z korporacyjnym systemem klasy ERP w obszarze zarządzania aktywami firmy.
  • Wspomaganie procesów nadzoru i usuwania awarii w sieci GSM w oparciu o mechanizmy workflow. Redefinicja procesów biznesowych nadzoru sieci, usuwania awarii, współpracy z dostawcami, współpracy z biurem obsługi abonenta.
  • Opracowanie modelu analitycznego szacowania wolumenu ruchu traconego w sieci w wyniku pojedynczej awarii. Koncepcja systemu wykonującego w czasie rzeczywistym obliczenia na podstawie modelu. Wykorzystanie: prezentacja rzeczywistych wag awarii występujących w sieci GSM. Koncepcja włączenia systemu w procedury nadzoru sieci i usuwania awarii.

Całość zorganizowana była w formie zbioru połączonych projektów. Pełniłem rolę kierownika tych projektów oraz eksperta merytorycznego z zakresu konstruikcji sieci telekomunikacyjnych i zarządzania siecią GSM.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora