Projekt: Strategia IT

Klient: PKN Orlen

Aktualizacja planów strategicznych organizacji IT firmy produkcyjnej i dystrybucyjnej sektora paliwowego w obliczu konsolidacji grupy kapitałowej oraz zmian celów strategicznych firmy i koncepcji funkcjonowania IT w organizacji.

  • Opracowanie metodyki realizacji całości prac projektowych oraz nowej koncepcji organizacji IT.
  • Opracowanie koncepcji funkcjonowania Biura Architektury Korporacyjnej dla firmy produkcyjnej i dystrybucyjnej sektora paliwowego. Funkcja eksperta merytorycznego z zakresu architektury korporacyjnej i metodyk zarządzania architekturą.

W tych projektach pełniłem funkcję eksperta merytorycznego ds. zarządzania IT i governance, a także kierownika projektu.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora