Projekt: Customer Operations

Klient: Play

Weryfikacja założeń i procesów biznesowych, opracowanie koncepcji automatyzacji i wizji architektury dla obszarów procesowych Customer Operations i Logistics firmy telekomunikacyjno-medialnej.

  • Koncepcje automatyzacji procesów. Testowanie procesów obsługi klienta. Wspomaganie odbioru systemu CRM.
  • Wsparcie definiowania procesów operacyjnych logistyki firmy telekomunikacyjno-medialnej, koncepcja współpracy z partnerem logistycznym, ustalanie reguł współpracy operacyjnej, pomiaru jakości i rozliczeń. Funkcja konsultanta merytorycznego.
  • Innowacje i optymalizacje w obsłudze umów klienckich. Zmiany w zasadach obiegu umów klienckich firmy telekomunikacyjno-medialnej wykorzystujące dostępne technologie (np. OCR) i minimalizujące koszty procesu (np. archiwum dokumentów). Funkcja eksperta merytorycznego.

Funkcja eksperta merytorycznego i koordynatora współpracy z wykonawcami.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora