Projekt: Porozumienie UKE-TP

Klient: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Pomoc w ocenie postępów prac w kilku aspektach realizacji Porozumienia z 22 października 2009 r. zawartego pomiędzy UKE i TP.

  • Wsparcie merytoryczne w ramach nadzoru realizacji przez Telekomunikację Polską Porozumienia. Propozycja formuły kontroli działań IT TP. Ocena audytów realizacji porozumienia wykonywanych okresowo przez ATKerney.
  • Weryfikacja koncepcji ochrony inforamcji chronionych. Propozycja zastosowania metodyki Chińskich Murów w obszarze ochrony informacji w systemach IT.
  • Wsparcie merytoryczne w ramach negocjacji tematyki niedyskryminacji w dostępie do informacji w ramach Porozumienia.

Funkcja doradcy merytorycznego i wsparcia negocjacyjnego.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora