Projekt: Platforma EPL

Klient: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Opracowanie studium wykonalności wytworzenia i wdrożenia platformy usług elektronicznych świadczonych przez UKE na rzecz podmiotów współpracujących. Przygotowanie projektu realizacji platformy od strony technologicznej i zarządczej. Przeprowadzenie przetargu na realizację platformy, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz przygotowanie i przeprowadzenie testów odbiorczych.

Zarządzanie projektem przygotowania studium wykonalności dla realizacji przedsięwzięcia urzędu elektronicznego w UKE.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora