Projekt: ISO 9001

Klient: Polska Telefonia Cyfrowa

Opracowanie procesów rozwoju oprogramowania wspomagającego zarządzanie siecią GSM zapewniających jakość zgodną z wymogami normy ISO 9001. Wdrożenie przygotowanych procesów oraz oprogramowania wspomagającego ich wykonanie i mierzącego ich efektywność.

  • Projekt stanowił element programu, którego celem było zdobycie certyfikatu ISO 9001 w Departamencie Zarządzania Siecią i Usługami.
  • Zdobycie certyfikatu jakości ISO 9001. Autorstwo metodologii projektowania i implementacji oprogramowania, która dała departamentowi NSM certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie projektowania, implementacji i integracji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie siecią GSM.

Prowadziłem projekt będąc jednocześnie ekspertem merytorycznym z zakresu wdrażania metodyk wytwarzania oprogramownia o podwyższnych wymaganiach niezawodnościowych oraz zarządzania jakością.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora