Projekt: Strategia sprzedaży

Klient: Getionary.pl

Przeprowadzenie analizy i oceny pomysłu na rozwój działalności firmy Internetowej, weryfikacja potencjału produktu i szerszej koncepcji jego wdrożenia. Opracowanie założeń dla strategii sprzedaży i rozwoju nowej oferty.

Przeprowadzenie serii warsztatów eksplorujących kolejne elementy pomysłu biznesowego.

W tym projekcie pełniłem funkcje eksperta merytorycznego.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora