Projekt: Certyfikat

Klient: BIG InfoMonitor

Przygotowanie i wdrożenie rynkowe produktu zapewniającego ocenę wiarygodności finansowej podmiotów gospodarczych na podstawie infomtacji gospodarczych gromadzonych przez biuro informacji gospodarczych BIG InfoMonitor.

Bieżący nadzór nad merytoryczną stroną tworzonego i wdrażanego produktu. Wspomaganie organizacji prac w ramach projektu.

W tym projekcie pełniłem funkcje eksperta merytorycznego i wspomagałem zarządzanie przedsięwzięciem.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora