Projekt: Optymalizacja działalności operacyjnej

Klient: BIG InfoMonitor

Analiza i optymalizacja procesów oraz opracowanie koncepcji rozwiązań informatycznych dla kilku podstawowych obszarów działalności operacyjnej, kluczowych z punktu widzenia relacji z klientem.

Przygotowanie zredefiniowanych procesów biznesowych, ich wdrożenie oraz opracowanie założeń dla aplikacji informatycznych realizujących wymagane wsparcie dla zredefiniowanych procesów.

W tym projekcie pełniłem funkcje eksperta merytorycznego.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora