Projekt: Doradztwo architektoniczne

Klient: Grupa LUX MED

Opracowanie rozwiązań architektury systemów informatycznych dla kilku zagadnień kluczowych z perspektywy realizowanych przedsięwzięć rozwoju aplikacji biznesowych.

Przygotowanie i przeprowadzenie serii spotkań warsztatowych poświęconych poszczególnych zagadnieniom, opracowanie propozycji rozwiązań dyskutowanych i weryfikowanych w czasie poszczególnych warsztatów.

W tym projekcie pełniłem funkcje eksperta merytorycznego i moderatora prac warsztatowych.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora