Projekt: Monitoring systemów IT

Klient: Grupa LUX MED

Zapewnienie możliwości monitorowania parametrów technicznych aplikacji tworzonych w ramach toczących się projektów oraz jakości wsparcia dla procesów biznesowych obsługiwanych częściowo przez te aplikacje.

Opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych zapewniających monitorowanie aplikacji i jakości wsparcia procesów biznesowych. Przeprowadzenie serii spotkań warsztatowych ukierunkowanych na weryfikację poprawności koncepcji. Określenie ram definiowania umów SLA bazujących na opracowanej koncepcji. Analiza dostępnych narzędzi informatycznych zapewniających funkcje sprawowania nadzoru.

W tym projekcie pełniłem funkcje eksperta merytorycznego i moderatora prac warsztatowych.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora