Projekt: Architektura bilingu

Klient: Grupa LUX MED

Przygotowanie koncepcji rozwiązania rozliczeniowego zapewniającego obsługę rozliczeń klientów poszczególnych spółek Grupy LUX MED.

Opracowanie architektury docelowej dla rozwiązania rozliczeniowego (system bilingowy współpracujący z systemem finansowo-księgowym) obsługującego rozliczenia usług realizowane przez wiele spółek grupy. Zapewnienie wypełnienia specyficznych celów tworzenia takiego rozwiązania (przetwarzanie danych medycznych, rozliczenia usług świadczonych przez kilka spółek, złożony model produktu). Uwzględnienie zdolności rozwiązania do integracji z przyszłymi systemami informatycznym.

W tym projekcie pełniłem funkcje eksperta merytorycznego.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora