Projekt: Jakość oprogramowania bilingowego

Klient: T-Mobile Polska

Podniesienie jakości tworzonego oprogramowania dla rozliczeń klientów operatora telekomunikacyjnego.

Analiza stosowanych praktyk rozwoju oprogramowania i współpracy z dostawcami. Identyfikacja problemów utrudniających osiąganie wysokiej jakości kodu systemu bilingowego oraz rekomendacji zmian w praktykach. Przygotowanie i przeprowadzenie serii spotkań warsztatowych poświęconych tym zagadnieniom. Przegląd dostępnych narzędzi inforamtycznych wspomagających działalność rozwoju oprogramowania pod kątem zidentyfikowanych rekomendacji.

W tym projekcie pełniłem funkcje eksperta merytorycznego i moderatora spotkań warsztatowych.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora