Projekt: Wdrożenie Payment Hub

Klient: Business Management Software

Analiza przedwrożeniowa i wdrożenie kluczowej platformy środowiska inforamtycznego nowoczesnego banku - platformy przetwarzania transakcji.

Merytoryczna organizacja podejścia do realizacji części doradczej projektu. Wsparcie zarządzania zmianą w sposobie funkcjonowania banku. Przeprowadzenie podprojektu regulacyjnego oraz sprzedaży części działalności banku do innego podmiotu.

W tym projekcie pełniłem funkcje eksperta merytorycznego, członka komitetu sterującego z ramienia wykonawcy oraz coacha dla kierownika projektu.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora