Projekt: OmniX

Klient: Polska Telefonia Cyfrowa

Przygotowanie nowatorskiej koncepcji wdrożenia na rynek kompleksowej oferty usług o wartości dodanej, realizującej wzorce Services Delivery Environment oraz Enabling Platform. Wytworzenie koncepcji określającej:

  • zakres usług, model przychodów i zasady naliczania opłat,
  • wizerunek marki, zasady komunikacji i promocji oraz
  • zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie niezbędne dla utrzymania produktu.

Szczegółowe określenie koncepcji realizacji przedsięwzięcia, od strony technologicznej i biznesowej, przygotowanie realizacji części technologicznej przedsięwzięcia zorganizowanego jako program, w którego skład wchodziło osiem powiązanych ze sobą projektów.

Pełniłem rolę Product Managera i Programme Managera.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora