Projekt: Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Klient: Plus

Unowocześnienie zasad obsługi klienta w trudnym aspekcie windykacji należności wraz z wypracowniem rozwiązań informatycznych, które miały pozwolić na zmniejszenie wysokości złego długu i przyspieszenie ściągalności.

  • Wypracowanie kontraktowych i operacyjnych zasad współpracy operatora z BIG, opracowanie rozwiązania organizacyjnego i informatycznego dla realizacji współpracy. Analiza biznesowa i zarządzanie wdrożeniem.
  • Wsparcie biznesowo-informatyczne dla windykacji. Rozwijanie wsparcia informatycznego dla procesów windykacyjnych operatora telekomunikacji ruchomej. Analiza i optymalizacja procesów obsługi windykacyjnej i narzędzi wspomagających.
  • Wsparcie biznesowo-informatyczne dla oceny ryzyka kredytowego. Opracowanie biznesowej koncepcji wykorzystania narzędzi oceny ryzyka kredytowego w procesach operacyjnych operatora telekomunikacji ruchomej. Opracowanie koncepcji systemu informatycznego i jego integracji z systemami operacyjnymi.

W tych projektach pełniłem rolę analityka biznesowego, architekta rozwiązań i kierownika projektu.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora