Projekt: Rozwój produktów

Klient: Plus

  • Rozliczenia w sieci wartości. Opracowanie koncepcji realizacji systemu wsparcia rozliczeń z dostawcami treści i usług dla operatora telekomunikacji ruchomej.
  • Studium wykonalności WLR/BSA. Opracowanie studium wykonalności wdrożenia nowych usług bazujących na hurtowym zakupie dostępu do infrastruktury. Opracowanie wariantów realizacji własnymi siłami i pełnego outsourcingu. Kierowanie projektem oraz funkcja eksperta merytorycznego z zakresu biznesu telekomunikacyjnego
  • Reklama mobilna. Zarządzanie projektem mającym na celu opracowanie założeń dla uruchomieni działalności reklamy mobilnej w strukturach operatora sieci mobilnej. Funkcja eksperta merytorycznego.
  • Eurotaryfa. Przygotowanie i przeprowadzenie wdrożenia w systemach obsługi klienta regulacji UE dotyczącej opłat w roamingu oraz masowej migracji. Analiza biznesowa i zarządzanie projektem.
  • MVNO w systemie bilingowym. Analiza biznesowa dla wdrożenia mechanizmów naliczania opłat klienckich dla klientów MVNO obsługiwanych przez operatora. Funkcja eksperta merytorycznego.
  • Biling Konwergentny. Zarządzanie projektem rozbudowy platformy IN (sieć inteligentna) realizującej kontrolę usług GSM i sterowanie naliczaniem opłat w trybie on-line. Ekspertyza z zakresu merytorycznego projektu.
  • MAP. Organizacja i prowadzenie biura zarządzania programem MAP (Multi-access portal). Funkcja eksperta merytorycznego (portal mobilny, rozwój produktów) oraz eksperta zarządzania (projekt, program, biuro programu).

W tych projektach pełniłem role analityka biznesowego, architekta rozwiązań, eksperta mertytorycznego i kierownika projektu.

Branże

Pełna lista zrealizowanych projektów jest dostępna do pobrania.

Klienci

Polska Telefonia Cyfrowa

Plus

Play

Telekomunikacja Polska

Cyfrowy Polsat - MVNO

PKN Orlen

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Finansów

Urząd Dozoru Technicznego

Getionary.pl

Telewizja Polska (interaktywna)

Wolters Kluwer Polska

Universal McCann

BIG InfoMonitor

Grupa LUX MED

T-Mobile Polska

Business Management Software

Agora