Szkolenie: Szacowanie projektów

Pytania o czas i koszty realizacji projektu są najwcześniej zadawanymi pytaniami w kontekście projektowym. Towarzyszą one projektowi od samego początku (nawet przed formalnym jego powołaniem) aż do samego końca (już po jego formalnym zamknięciu). Zmienność projektu i jego otoczenia sprawia, że oszacowania nie są stałe – takie działania są często ponawiane, a wyniki weryfikowane przez cały czas trwania projektu.

Jakość oszacowań często wpływała na realizację projektów – niedoszacowanie było powodem strat wynikających z uruchomienia projektów skazanych na niepowodzenie, a przeszacowanie było podstawą dla odrzucania projektów dobrze rokujących. To szkolenie uczy szacowania w podstawowych obszarach projektu – czasu, finansów i niepewności.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą umieli:

  • poprowadzić szacowanie projektu w podstawowych jego wymiarach – czasu, finansów i niepewności;
  • stosować metody, narzędzia i techniki podnoszące wiarygodność i precyzję wyników oszacowań;
  • omijać pułapki oszacowań, świadomie weryfikować czynione wcześniej założenia.

Wszystkie te efekty prowadzą do podniesienia wiarygodności planów projektu i minimalizacji ryzyka podejmowanego przez organizację macierzystą fundującą projekt.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • kierują projektami, ale chcieliby pogłębić swoją wiedzę w obszarze szacowania projektów;
  • zapewniają wsparcie organizacji projektowej (PMO) i chcieliby ulepszyć sposób uruchamiania i kontroli szacowania projektów w organizacji.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość podstaw teoretycznych zarządzania projektami i choćby podstawowe praktyczne doświadczenie uczestnictwa w pracach projektowych.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: