Szkolenie: Kontrola realizacji projektu

„Co nie jest kontrolowane, nie jest realizowane”, „kontrola najwyższą formą zaufania”, „przeszłości nie da się zmienić bez względu na krzyki kierownictwa” – te i podobne maksymy przyświecają kierownikom projektów w ich wysiłku kontroli postępów prac w ich projektach. To, co projekt – z definicji twór jednostkowy, niepowtarzalny – gwarantuje, to nieprzewidywalność i zaskoczenia. W takich warunkach kierownik podejmuje się doprowadzenia do sukcesu tworu, nad którym nie można deterministycznie zapanować.

To szkolenie dostarcza kompletnego modelu kontroli projektu, na poziomach operacyjnym, taktycznym i strategicznym – we wszystkich podstawowych aspektach – zapewniając przy tym pragmatyzm przekazu.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą umieli:

  • określić, opracować i uruchomić działania kontrolne wymagane w danym projekcie;
  • zaangażować zespół i otoczenie projektu do wypełniania zadań kontroli projektu;
  • sprawować kontrolę na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym, wykorzystując do tego odpowiednie techniki i narzędzia;
  • wiarygodnie raportować o stanie projektu.

Wszystkie te efekty mają zapewnić podniesienie wiarygodności przewidywań odnośnie prawdopodobieństwa końcowego sukcesu projektu.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • kierują projektami, ale chcieliby pogłębić swoją wiedzę w obszarze kontroli realizacji projektów w poszczególnych fazach realizacji;
  • zapewniają wsparcie organizacji projektowej (PMO) i chcieliby ulepszyć sposób uruchamiania i kontroli realizacji projektów w organizacji.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość podstaw teoretycznych zarządzania projektami i choćby podstawowe praktyczne doświadczenie uczestnictwa w pracach projektowych.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: