Szkolenie: Przewodnik Sponsora projektu

Projekt jest zwykle kojarzony z kierownikiem projektu, podczas gdy to Sponsorzy mają największy wpływ na projekt i jego sukces. W praktyce jednak często rozmijają się z tą rolą, są zbyt mało lub zbyt mocno zaangażowani, lub zagubieni w obowiązkach Sponsora. To szkolenie ma pomóc menedżerom dodawać wartość do projektów.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą umieli:

  • oddzielać zadania kierowania od nadzorowania projektu, zachować dystans i właściwą perspektywę zarządzania;
  • zrozumieć różnorodność odpowiedzialności i zadań, jakie spoczywają na barkach Sponsora projektu, dobierać adekwatne do sytuacji działania Sponsora;
  • dostrzegać i unikać typowych problemów (zarówno w odniesieniu do projektu jak i swojego zaangażowania) oraz stosować metody i techniki pomagające firmie i projektowi.

Umiejętności te przyczynią się do zwiększenia wartości tworzonej przez projekty, poprawią relacje między strukturami organizacyjnymi firmy a strukturami projektowymi.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • pełnią obowiązki Sponsorów projektów lub przygotowują się do wykonywania takich zadań;
  • są gestorami zasobów i przełożonymi pracowników delegowanych do realizacji zadań projektowych;
  • kierują projektami, ale chcą lepiej współpracować ze Sponsorami, zrozumieć ich potrzeby i formułę działania.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość podstaw teoretycznych zarządzania projektami i choćby podstawowe praktyczne doświadczenie uczestnictwa w pracach projektowych.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: