Szkolenie: „Życie projektowe”

Tempo współczesnego życia wymusza zmiany w sposobie realizacji codziennych zadań. Dla osiągania dużej części (żeby nie powiedzieć większości) celów powoływane są struktury tymczasowe, zadaniowe – struktury organizowane projektowo.

Wiele wysiłku wkłada się w kształcenie i doskonalenie kierowników projektów. To jednak nie kierownicy realizują projekty – to zespoły są powodem sukcesów lub porażek. Wysiłek wkładany w szkolenie członków zespołów projektowych przynieść może znacznie większe efekty, niż trening umiejętności kierownika projektu. Niniejsze szkolenie wypełnia właśnie tę lukę.

Korzyści

Poza realizacja podstawowego celu szkolenia, zapewnienia przygotowania do efektywnej pracy w strukturach projektowych, uczestnictwo w szkoleniu ofertuje korzyści sięgające dalej:

  • praktyczne przygotowanie do efektywnego i skutecznego udziału w codziennym „życiu projektowym”;
  • zrozumienie oczekiwań i zadań, zarówno merytorycznych jak i organizacji pracy, wynikających z projektowego podejścia do osiągania celów;
  • przekazanie zbioru podstawowych narzędzi dla członka zespołu projektowego (Project Team Member StartUp Kit©);
  • odnoszenie się do standardów zarządzania projektami (PMI®, Prince2®) i osadzenie w nich roli członka zespołu projektowego.

Każdy uczestnik szkolenia będzie więc przygotowany do efektywnej i skutecznej współpracy z kierownikami projektu odpowiedzialnymi za zorganizowanie projektu – będą ich partnerami w osiąganiu celów projektowych, nie zaś „zasobem” lub „ograniczeniem”.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • prowadzą cześć swoich działań w organizacjach projektowych i chcieliby poprawić współpracę kierowników z członkami zespołów;
  • chcą przygotować pewną część pracowników do wyzwań stawianych przez pracę w trybie projektowym;
  • przygotowują do realizacji lub realizują projekt, w którym bezproblemowa praca członków zespołu (zespołów) może zaważyć o sukcesie projektu;
  • chcą zapewnić „kompatybilność” myślenia kierowników projektów i zespołów przez nich prowadzonych – w oparciu o uznane metodyki zarządzania projektami, stanowiące de facto standardy (PMI®, Prince2®).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu są jedynie dobre nastawienie, otwartość umysłu i chęć nauki. Pomocnym będzie przemyślenie oczekiwań stawianych przed szkoleniem oraz określenie sytuacji z doświadczenia uczestników szkolenia, które budziły w nich wątpliwości w odniesieniu do zarządzania projektowego.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: