Szkolenie: Kryzys w projekcie – ocena i naprawa

Niepewność to naturalny stan projektu, a zdarzeń nieoczekiwanych należy się spodziewać. Czasami jednak rzeczywistość projektu upodabnia się do chaosu. Czy oznacza to, że sytuacja wymknęła się już spod kontroli? A jeśli tak, to co zrobić – naprawiać, ratować co się da, czy uciekać?

Nie ma gotowych recept na wygrywanie w takich sytuacjach. Istnieją jednak skuteczne metody oceny sytuacji i dobierania właściwych środków zaradczych. W sytuacjach kryzysowych, wykraczających poza kanony metodyk zarządzania projektami, przydatne są podejście i narzędzia zaczerpnięte z zarządzania kryzysowego i zaadaptowane dla celów oceny i ratowania projektów zagrożonych. Właśnie tych metod uczy to szkolenie.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą umieli:

  • poprawnie i tak wcześnie, jak to możliwe rozpoznawać objawy sytuacji braku kontroli nad projektem, właściwie oceniać stan projektu;
  • dobierać adekwatne kroki postępowania bazując na ramach zarządzania kryzysowego, bez popadania w stan paniki i rezygnacji;
  • podstępować metodycznie, zapewniając zdolność refleksji nad wydarzeniami, świadomie decydując o dalszych losach projektu.

Zdolność refleksji nad stanem projektu jest tu kluczową umiejętnością, gdyż lepiej dla organizacji fundującej projekty jest szybko zamknąć projekt skazany na niepowodzenie i skierować siły do projektu dobrze rokującego.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • pełnią obowiązki członków biura projektów (PMO, Project Management Office), są odpowiedzialni za ocenę stanu projektów i portfela projektów;
  • zdobyli już doświadczenie jako kierownicy projektów, ale chcą poszerzać swój warsztat profesjonalny o umiejętności wykraczające poza podstawowy kanon profesji.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dobra, teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień zarządzania projektami.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: