Szkolenie: Komunikacja – najczęstszy problem

Według różnych statystyk między 50% a 80% wszelkich trudności i niepowodzeń projektów wynika z tzw. problemów komunikacyjnych. I nie chodzi tu wcale (a przynajmniej nie zawsze) o precyzję raportu okresowego ze stanu projektu. Komunikacja w projekcie to coś znacznie więcej, gdyż jej zadaniem jest wytworzenie w zespole projektowym i otoczeniu projektu sił poparcia dla projektu oraz neutralizowanie sił destrukcyjnych dla niego.

Odpowiednio dobrany system raportowania to zaledwie ostateczny efekt dobrze przemyślanego planu komunikacji, którego podstawą jest zrozumienie potrzeb informacyjnych, poprawności politycznej, kultury organizacji oraz bilansu sił w otoczeniu projektu. To szkolenie uczy dojrzałego (nie sztampowego i standaryzowanego) spojrzenia na komunikację w projekcie.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą umieli:

  • zrozumieć szerszy kontekst organizacji decydujący o nastawieniu otoczenia do projektu;
  • zbudować i wdrożyć mechanizmy komunikacji zapewniające tworzenie właściwego klimatu dla realizacji projektu w organizacji;
  • stosować odpowiednie narzędzia i sposoby komunikacji w projekcie – świadomie wykraczać poza regulamin i kanony metodyczne zarządzania projektami.

Wszystko to ma służyć minimalizacji potencjału wpływu najpoważniejszego powodu niepowodzeń projektów – problemów komunikacyjnych.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • kierując projektami natrafiali na „mury” komunikacyjne, byli świadkami problemów komunikacyjnych i ich skutków;
  • uczestnicząc w projektach podejmowali się (lub chcą się podejmować) zadań menedżerów komunikacji;
  • pełnią stale role wspomagające w realizacji projektów (PMO, PCO) i chcą te role wypełniać jeszcze lepiej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podstawowa znajomość podstaw teoretycznych zarządzania projektami i praktyczne doświadczenie uczestnictwa w projektach.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: