Szkolenie: Jakość projektu, jakość produktu

Zagadnienia jakości w projekcie kojarzą się zwykle z bardziej lub mniej rozbudowaną procedurą weryfikacji przed odbiorem końcowym wyniku projektu. I często do takiej, ograniczonej roli sprowadzane jest zarządzanie jakością. Prawda jest jednak taka, że spojrzenie jakościowe na efekty projektu to język pozwalający zrozumieć, co tak naprawdę zadowoli odbiorcę projektu, nawet jeśli on sam nie do końca zdaje sobie z tego sprawę.

Na ostateczny efekt projektu się zarówno jakość dostarczanych produktów projektu, jak i jakość zarządzania projektem. To szkolenie uczy, jakie metody stosować dla zapewnienia jakości poszczególnych elementów projektu oraz jak z działań jakościowych uczynić skuteczny sposób na budowanie zrozumienia i współpracy z odbiorcami projektu.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą umieli:

  • nadać odpowiednie ramy zarządzania jakością poszczególnym elementom projektu;
  • stosować metody jakościowe dla określania, oceny stanu i weryfikacji wyników prac projektowych;
  • objąć zarządzaniem jakościowym komplet działań projektu.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w zbiór praktycznych narzędzi pozwalających na natychmiastowe włączenie aspektów jakości do projektu (PQK, Project Quality Kit©).

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • kierują projektami i odczuwają niedosyt wykorzystania koncepcji zarządzania jakością w metodykach zarządzania projektami;
  • zarządzają jakością w projektach i chcą znaleźć sposób na poprawę metod i praktyk zarządzania jakością;
  • są członkami PMO (Projects Management Office, biura projektów) lub PCO (Project Control Office, biuro wsparcia projektu) chcącymi wzmocnić jakość efektów końcowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podstawowa znajomość podstaw teoretycznych zarządzania projektami i praktyczne doświadczenie uczestnictwa w projektach.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: