Szkolenie: PMO i PCO – wsparcie projektu

Podejście projektowe stało się popularną metodą realizacji celów biznesowych. Profesja kierownika projektów doczekała się kodyfikacji, standardów i zbiorów dobrych praktyk. Coraz częściej firmy i organizacje stawiają na projekty jako na podstawowy sposób rozwoju firm – wewnętrznych zmian i zewnętrznej pozycji rynkowej. Liczba i złożoność równocześnie prowadzonych przedsięwzięć wykraczają często poza możliwości kontrolne pojedynczego kierownika projektu zmuszając organizacje do zapewnienia wsparcia projektów i ich kontroli.

Takie zadania są zwykle powierzane PCO (Project Control Office, biuro projektu) pełniącego rolę wsparcia dla kierownika złożonego projektu lub PMO (Projects Management Office, biuro projektów), które pełni rolę kontrolną nad pewną liczbą projektów. To szkolenie przedstawia ramy metodyczne działania PMO i PCO.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą umieli:

  • zrozumieć potrzeby wsparcia kierowników projektów i dobrać działania zapewniające otrzymanie wymaganego wsparcia;
  • stosować narzędzia kontroli projektów minimalizujące obciążenie biurokratyczne kierowników projektów oraz metody wsparcia maksymalizujące skuteczność działań projektu;
  • określić zakres działań standaryzacyjnych, jakie poprawią jakość środowiska realizacji projektów w organizacji.

Uczestnicy szkolenia będą przygotowani, aby pracować jak partnerzy dla kierowników projektów i organizacji macierzystej, zapewniając maksimum efektów wsparcia przy minimalizacji „narzutu” dodatkowego wysiłku.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • pełnią obecnie role wsparcia projektów i chcieliby te zadania wykonywać efektywniej i skuteczniej;
  • organizują struktury wsparcia projektów (PMO lub PCO) w swych organizacjach macierzystych;
  • chcieliby rozpocząć karierę kierowników projektów z zachowaniem „miękkiego startu” i możliwości zebrania doświadczeń.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podstawowa znajomość podstaw teoretycznych zarządzania projektami i choćby podstawowe praktyczne doświadczenie uczestnictwa w pracach projektowych.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: