Szkolenie: Gra symulacyjna – inicjowanie projektu

Najtrudniejsza faza projektu, jego inicjowanie, przebiega często w pośpiechu, a zadania inicjowania projektu realizowane są pobieżnie. Błędy popełnione w tej fazie mszczą się najmocniej, a często wkładając niewiele więcej wysiłku można doprowadzić do definicji projektu o znacznie większym bezpieczeństwie.

Merytoryczne elementy określenia projektu (koncepcja realizacji, potrzebne kompetencje, wiedza specjalistyczna) są wystarczająco trudne w uzyskaniu – „recepta” zarządcza na dobre określenie projektu nie powinna zwiększać poziomu trudności. Niniejsze szkolenie, prowadzone w formule gry symulacyjnej, dostarcza takiej recepty, zapewniając wciągającą formę praktycznego treningu.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą umieli:

  • przeprowadzić działania zmierzające do zdefiniowania, osadzenia w organizacji i uruchomienia projektu;
  • zarządzać tworzącym się zespołem projektowym w fazie inicjowania projektu;
  • włączyć standardy i oczekiwania organizacji macierzystej do działań inicjowania projektu.

Wszystko to sprawi, że uczestnicy szkolenia będą w stanie zainicjować projekt w sposób, który zminimalizuje ryzyko projektowe, uwzględni kluczowe obszary organizacji projektu i zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu projektu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zbiór narzędzi pomagających skutecznie i efektywnie definiować i uruchamiać projekt.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • kierują projektami, ale chcieliby poznać doświadczenia innych kierowników w zakresie definiowania i inicjowania projektów w organizacjach;
  • zapewniają wsparcie organizacji projektowej (PMO) i chcieliby ulepszyć sposób uruchamiania projektów w organizacji.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość podstaw teoretycznych zarządzania projektami i praktyczne doświadczenie uczestnictwa w pracach projektowych.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: