Szkolenie: Zewnętrzni wykonawcy w projekcie

W niektórych typach projektów (np. budownictwo, informatyka) firmy realizujące projekty rutynowo korzystają z usług podwykonawców. Taka praktyka jest jednak coraz częstsza także w innych typach projektów, a umiejętność poprawnego ustalenia relacji z wykonawcą zewnętrznym i płynnej realizacji kontraktu stają się kompetencjami często decydującymi o losie projektu.

To szkolenie przedstawia kanon współpracy z zewnętrznymi wykonawcami w projekcie, zapewniający spójne i konsekwentne działania zarządzania podwykonawcami, od zainicjowania projektu po jego zamknięcie.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą umieli:

  • określić zakres prac dla wykonawcy zewnętrznego, dobrać właściwą formę kontraktową i skonstruować kluczowe zagadnienia do kontraktu;
  • weryfikować realizację zadań, oceniać postępy i odbierać wyniki prac wykonawcy;
  • przeprowadzić zamknięcie działań kontraktowych i współpracy z wykonawcą zewnętrznym.

Wszystko to stanie się podstawą dla ustalania partnerskich relacji z podwykonawcami, w których wszystkie zaangażowane strony pracują na sukces projektu.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • kierują projektami i chcieliby uzupełnić swój warsztat profesjonalny o zagadnienia i praktykę zarządzania podwykonawcami;
  • zapewniają wsparcie kontraktowe kierownikom projektów i chcieliby lepiej wypełniać powierzone im obowiązki.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość podstaw teoretycznych zarządzania projektami i choćby podstawowe praktyczne doświadczenie uczestnictwa w pracach projektowych.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: