Szkolenie: Ryzyko projektowe

Projekt to struktura organizacyjna, powoływana dla osiągania celów, tworzenia produktów, usług, robienia rzeczy po raz pierwszy. Ten pionierski charakter działań projektowych skutkuje zwykle nieprzewidywalnością przebiegu projektu. Ta cecha projektu, nazwana ryzykiem projektowym, jest nierozłącznie związana z każdym projektem, a skuteczne zarządzanie ryzykiem projektowym jest tak ważne, jak zarządzanie jakością w podejściu procesowym.

Poruszanie się w obszarach niepewności wymaga radaru, który zapewnia (nawet jeśli ograniczoną) widoczność tego obszaru. Im dalszy horyzont i im większa klarowność, tym łatwiejsza nawigacja po niepewności. Im skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu projektu. To szkolenie uczy stosowania zarządzania ryzykiem zwiększającego szanse projektu na końcowy sukces.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą umieli:

  • wprowadzić spójne działania zarządzania ryzykiem w poszczególnych fazach i obszarach realizacji projektu;
  • identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem pochodzącym z różnych źródeł;
  • stosować metody, techniki i narzędzia wspomagające działania zarządzania ryzykiem projektowym;
  • oceniać szanse projektowe oraz dzielić ryzyko w kontraktach.

Wszystko to składać się będzie na skuteczność zarządzania projektem – prowadzenie projektu z perspektywy ryzyka i maksymalizacji prawdopodobieństwa końcowego sukcesu.

Adresaci

Szkolenie najlepiej wypełnia oczekiwania odbiorców, którzy:

  • kierują projektami i odczuwają potrzebę pogłębienia dotychczasowej wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem;
  • zarządzają ryzykiem w projektach i chcą znaleźć sposób na poprawę metod i praktyk zarządzania ryzykiem;
  • są członkami PMO (Projects Management Office, biura projektów) lub PCO (Project Control Office, biuro wsparcia projektu) chcącymi podnieść prawdopodobieństwo sukcesu projektów.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość podstaw teoretycznych zarządzania projektami i choćby podstawowe praktyczne doświadczenie uczestnictwa w pracach projektowych.

Pomysły? Czegoś brakuje?

Jeśli brak czegoś na tej liście, proszę o kontakt!

Zgłoszenie?

Pełna ulotka szkoleniowa

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Uwagi do szkolenia:
Preferowany termin szkolenia: